TCK Sports Group behaalt ISO Certificering

ISO 14001 - Milieumanagement

" Middels dit certificaat onderschrijven we als organisatie dat wij op een bewuste manier met het milieu omgaan en ons er op toe leggen om dit voortdurend te blijven verbeteren. Het kwaliteitsysteem achter de certificering zorgt voor onder meer beter inzicht in kosten zoals water, energie en afval en geeft duidelijke richtlijnen voor het creeëren van een gezondere en veiligere werkomgeving. Het behalen van deze certificering is voor TCK ook belangrijk in het kader van aanbestedingen. Daarin is deze certificering steeds vaker een vereiste." Ramon Nellissen - Manager Operations

De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die de organisatie belast en de maatregelen die de organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren. In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen de organisatie. Een goed milieumanagementsysteem levert dus voordelen op!