NL FR EN

TCK Sports Group investeert in de toekomst

Bij TCK Sports Group geloven we in een toekomst waarin duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid centraal staan. Onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn gebaseerd op drie belangrijke pijlers: Energie Management, Product Levenscyclus, Bron- en Afvalbeheer.

Energie Management

Bij alles wat we doen, streven we naar efficiënt energiegebruik. Dit zie je onder andere terug in de LED verlichting in ons hele pand, waardoor we veel energie besparen. Ook draait ons hoofdkantoor in Kerkrade grotendeels op zonne-energie. Vanwege beperkingen op het stroomnet mogen wij helaas nog geen zonne-energie terug leveren aan ‘het net’, maar zodra dit wel mogelijk wordt, wordt ook de resterende ruimte op het dak voorzien van zonnepanelen. Maar, ondertussen wekken we al voldoende stroom op om van maandag tot en met vrijdag volledig op zonne-energie te draaien. Bovendien is verreweg het grootste deel van onze lease auto’s elektrisch. Daarnaast zetten we ons actief in voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van duurzame energieproductie door gebruik te maken van groene stroom die volledig in Nederland is opgewekt. Dit wordt bevestigd door het 'Certificaat Groen Geregeld met Eneco HollandseWind' dat wij voor het jaar 2024 hebben ontvangen. De verwachte CO2-reductie voor de hoeveelheid groene stroom die we afnemen, bedraagt ongeveer 43.320 kg CO2 in vergelijking met grijze stroom, wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die gemiddeld door 1.733 bomen per jaar wordt geabsorbeerd. Met al deze stappen proberen we samen onze ecologische voetafdruk verminderen. Elke stap is er eentje!
LED verlichting
zonnepanelen
elektrische bedrijfswagens
energiemonitoring

Product Levenscyclus

Een cruciaal aspect van MVO is het verlengen van de levensduur van de producten die wij distribueren. We beschikken al sinds jaar en dag over een eigen Service & Repair-afdeling die ervoor zorgt dat heel veel artikelen een tweede en soms zelfs derde leven krijgen. Natuurlijk zijn onze leveranciers zich ook bewust van het belang van duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘Recycle Your Boots’ project. Hierbij zamelen we samen zoveel mogelijk oude skischoenen in om die door middel van een transparant en duurzaam proces tot nieuwe skischoenen te recyclen.
reparatie
verlengen levensduur
duurzaamheid
recycling

Bron- en afvalbeheer

We doen ons best onze ecologische impact te verminderen door verpakkingsmateriaal meerdere malen te gebruiken en ons afval goed te scheiden. Ook onze showrooms in Leusden en Willebroek zijn ingericht met duurzame materialen. Zo ligt er een vloerbedekking van het natuurmateriaal sisal, hebben de houten panelen een FSC keurmerk en daar waar de vloer gecoat is, is een coating op waterbasis gebruikt. Uiteraard is ook overal LED verlichting geplaatst.
herbruikbaar verpakkingsmateriaal
milieumanagement
duurzame materialen
LED verlichting

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid als bedrijf verder gaat dan onze dagelijkse activiteiten. We zetten ons in voor sociale betrokkenheid door samen te werken met het UWV, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, scholen en organisaties zoals Jinc. We werven actief medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, bieden stagebegeleiding aan HBO-, MBO- en VMBO-studenten en onze HR-manager geeft sollicitatietrainingen aan jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand in de regio Parkstad. TCK ondersteunt ook al jarenlang het Nederlands Team Paraskiën en we zijn actief bezig onze steun uit te breiden naar andere sporttakken.
sociale betrokkenheid
ondersteuning gehandicaptensport
concrete MVO-acties
people, profit, planet

DHL GoGreen-certificaat

Een ander belangrijk onderdeel van ons MVO-initiatief is onze samenwerking met distributiepartner DHL. We steunen gecertificeerde DHL ‘Gold Standard’-projecten die de uitstoot van broeikasgassen voorkomen en compenseren. Tevens draagt de uitvoering van deze projecten bij aan de bevordering van de economie in minder ontwikkelde landen en aan de verbetering van de levensomstandigheden in lokale gemeenschappen. In Lesotho (Afrika) bijvoorbeeld, zijn huishoudens voorzien van Save80-kachels die tot 80% besparen op brandhout. Door te koken op deze kachels wordt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderd, ook worden mensen niet langer blootgesteld aan schadelijke rook tijdens het koken. Jaarlijks ontvangen we een SGS-gevalideerd certificaat waarop onze totale compensatie van het afgelopen jaar staat vermeld, evenals de specifieke compensatieprojecten waarin we hebben geïnvesteerd. Dit certificaat laat dus zien wat we doen en we hopen dat het anderen inspireert. Door bewuste keuzes en samenwerkingen, kunnen we met ons allen een tastbare positieve impact maken op het milieu en de maatschappij.
SGS-gevalideerd certificaat
vermindering CO-2 uitstoot
bewuste keuzes en samenwerkingen
duurzaamheid in logistiek en transport

Interne processen

Naast het omarmen van al deze duurzaamheidsinitiatieven, ligt onze focus ook op het voortdurend verbeteren van onze interne processen. Een cruciaal moment in deze ontwikkeling was onze verhuizing naar een nieuw bedrijfspand in 2020, waardoor het bedrijf in één klap drie keer zo groot is geworden. Deze uitbreiding opende de deuren naar directe levering van meer artikelen aan onze klanten. Maar, zoals we weten, heeft elk voordeel ook een nadeel. Met de uitbreiding ontstonden ook veel grotere loopafstanden in ons magazijn en dat ging ten koste van de efficiency in de verzending. Dat moesten we oplossen, en tegelijkertijd wisten we dat we dit op een duurzame manier wilden doen. Daarom hebben we geïnvesteerd in een geavanceerd rollenbaansysteem, dat het order pick proces werkelijk heeft getransformeerd. De loopafstanden zijn geminimaliseerd, en met de input en inzet van ons team wordt er nu veel efficiënter gewerkt en dat heeft weer wat geleid tot een aanzienlijke toename van de dagelijkse goederenuitgifte. Deze optimalisatie heeft voordelen voor ons als TCK, maar nog meer voor onze klanten die nu sneller en efficiënter geleverd krijgen!
gezonde en veilige werkomgeving
interne efficiëntie
duurzame oplossingen
optimalisatie