LOWA draagt bij aan een circulaire textielketen

Doorbreek het patroon van het 'gewoon' weggooien!

Om ervoor te zorgen dat onze oude Lowa testschoenen een duurzame, nieuwe bestemming krijgen, heeft LOWA Benelux - onderdeel van TCK Sports Group - een grote partij gedoneerd aan Sympany. Deze stichting zorgt ervoor dat ingezamelde schoenen en kleding die nog herdraagbaar zijn, terecht komen bij de tweedehandswinkels van haar partners in landen waar geen grote kledingindustrie is, zoals Oost-Europa of Afrika. Wat overblijft wordt gerecycled. Met onze bijdrage aan een circulaire textielketen proberen wij het patroon, waarin de maatschappij miljoenen kilo's aan textiel 'gewoon' bij het restafval gooit, te doorbreken.

Waarom verkoopt Sympany de schoenen in plaats van ze weg te geven?
Er is in deze landen veel behoefte aan goede, tweedehands kleding en schoenen. De tweedehands textielmarkt voorkomt bovendien oneerlijke concurrentie, creëert werkgelegenheid, verzekert gezinnen van een goed inkomen en voorkomt dat goed textiel als afval weggegooid moet worden. Goede en betaalbare kleding wordt zo toegankelijk voor iedereen en afgedankt textiel krijgt meer waarde. De inkomsten die Sympany werft uit de verkoop aan de tweedehandswinkels worden aangewend om de gemaakte kosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de containers, het legen van de containers, het transport, het salaris van de mensen die het afval verwijderen dat tussen het textiel zit. Om de keten te sluiten investeert Sympany alles wat ze onder aan de streep overhouden in recycling en innovatie. Sympany is immers een stichting zonder winstoogmerk. Zo investeert de stichting bijvoorbeeld in een pilotfabriek om nieuw garen te maken van oude kleding, middels chemische recycling.