TCK Sports Group is ISO 14001 gecertificeerd

Goed milieumanagement levert voordelen op in de gehele keten

Communiceren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid is actueler dan ooit. Steeds meer organisaties erkennen het belang en de waarde van MVO-communicatie. In deze nieuwsbrief bijvoorbeeld vind je meerdere berichten van onze leveranciers die communiceren over duurzame initiatieven en het MVO beleid van de organisatie. In ons nieuwste relatiemagazine zijn wij zelf ook uitgebreid ingegaan op het feit dat TCK ISO 14001 gecertificeerd is en hoe wij het MVO beleid in de praktijk toepassen. Wij vinden het ontzettend belangrijk om ons milieumanagementsysteem te certificeren. Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat wij er heel serieus werk van maken en ons maximaal inspannen om het goed te doen.

De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied, zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continu verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die de organisatie belasten en de maatregelen die de organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren. In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen de organisatie. Een goed milieumanagementsysteem levert dus voordelen op!